OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI MA ZASTOSOWANIE DO STRONY:  

     WWW.PRZEDSZKOLENR5SKAWINA.PL


Osoby administrujące stronę Przedszkola Samorządowego nr 5 w Skawinie dbają o to, aby strona internetowa była przystępna dla osób niepełnosprawnych zgodnie ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Aby zapewnić, że nasza strona będzie użyteczna i dostępna dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi.
Przedszkole Samorządowe nr 5 w Skawinie dokłada wszelkich starań, aby strona spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.0 co najmniej na poziomie AA.

 

Dane teleinformatyczne

Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Skawinie
ul. I. Daszyńskiego 11
32-050 Skawina
tel. 12 276 19 97
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Data pierwszej publikacji: 02.03.2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.02.2022
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez jednostkę.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?

Kompatybilność: Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd: Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki: Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).                                                                                                                                                                            

Obrazki: Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów

 

Udogodnienia:                                                                                                                                                                                            

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:                                                                                                                                               

  • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
  • przełączniki zmiany kontrastu
  • przełącznik zmiany układu strony
  • przełącznik zmiany na „tryb nocny”.

 

Treści niedostępne:                                                                                                                         

  • brak sformułowanych zapisów dla osób niesłyszących w odniesieniu do filmów umieszczonych na stronie


Procedura wnioskowo-skargowa.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Osobą kontaktową jest Bożena Rapacz- Margielewska– dyrektor przedszkola. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 12 276 19.97. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.                            
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl               

Procedura wniosków oraz skarg w związku z zapewnianiem dostępności cyfrowej


Dostępność architektoniczna.

Wjazd na teren przedszkola znajduje się od strony ulicy Daszyńskiego . Jednostka posiada parking. Wejście główne do placówki znajduje się od strony ul Daszyńskiego. Aby dostać się do budynku trzeba pokonać trzy stopnie lub zjazd dla wózków oraz pierwsze drzwi wejściowe otwierane ręcznie z dzwonkiem po lewej stronie.Za drzwiami znajduje się hol z szatnią.. Budynek posiada dwie kondygnacje, jednak aby przemieścić się miedzy kondygnacjami trzeba pokonać schody.W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.
Przedszkole nie posiada tłumacza języka migowego.